PRZEDSIEBIORSTWO LEWN S.C. B.A.P. KOZAKIEWICZ ul. Zbrowskiego 32, 26-600 Radom
 
 
 
 

 
 

Witamy na stronie

Laboratorium Elektrycznego

Wysokich Napięć

LEWN s.c.

O nas

Jesteśmy znaną i odpowiedzialną Firmą na naszym terenie, która funkcjonuje już od ponad 40 lat. Nasze laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszą aparaturę kontrolno - pomiarową, którą obsługuje wykwalifikowany personel techniczny posiadający wymagane w tym zakresie uprawnienia. We współpracy ze zleceniodawcami stosujemy ceny konkurencyjne.

Proponując Państwu nasze usługi liczymy na podjęcie rozważnej decyzji, mającej na uwadze zdrowie i życie ludzi, oraz wartość zawiadywanego mienia.

Oczekujemy na nawiązanie współpracy z naszym Laboratorium
w zaproponowanym Zakresie.

Z poważaniem

Właściciele Laboratorium

Budynek Laboratorium

Biuro Laboratorium

Oferujemy

niżej wymienione usługi wykonywane przez laboratorium:

• badania okresowe, naprawa i konserwacja elektroizolacyjnego sprzętu ochronnego BHP używanego do prac przy urządzeniach elektroenergetycznych wysokiego i niskiego napięcia,

• badania odbiorcze i okresowe rezystancji izolacji uzwojeń transformatorów mocy łącznie z pobieraniem przez personel Laboratorium próbek oleju izolacyjnego z transformatorów, przekładników i łączników wysokiego napięcia jak również ze zbiorników ze świeżym olejem,

• badania laboratoryjne izolacyjnego oleju transformatorowego w zakresie prób pełnych i skróconych,

• badania odbiorcze i eksploatacyjne kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej, łączników, kabli, szynoprzewodów wysokiego i niskiego napięcia itp.,

• pomiary rezystancji izolacji instalacji i uzwojeń silników elektrycznych oraz badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tych urządzeń jak również badania rezystancji urządzeń odgromnych,

• obsługę i konserwację eksploatacyjną stacji transformatorowo-rozdzielczych i usuwanie powstałych awarii przy tych urządzeniach w Zakładach, które nie posiadają wykwalifikowanego i uprawnionego personelu,

• opracowywanie instrukcji eksploatacji,

• pomiary napięcia krokowego i dotykowego.

 Ponadto rozdzielnie elektroenergetyczne zakładów obsługiwanych przez laboratorium mogą być wyposażone na zamówienie w nowy sprzęt ochronny elektroizolacyjny BHP.